จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ครั้งที่ 2