จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนน้ำดื่มดอกแก้ว” และมอบรางวัลกีฬาเทควันโด รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ