ข่าว / ประชาสัมพันธ์ รางวัล เกียรติยศ รอบรั้ว เขียว ขาว

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมุกดาหาร ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ