ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงอาหาร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565