ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนมุกดาหารปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมุกดาหาร ครบรอบ 74 ปี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมุกดาหารร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนมุกดาหาร เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร คณะ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมุกดาหาร ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนมุกดาหารปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมุกดาหาร ครบรอบ 74 ปี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ศิษย์ปัจจุบัน และ ศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ตั้งขบวนแห่ที่ศาลารวมใจ นำไปทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมแก้วกินรีโรงเรียนมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน
  2. เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
  3. เพื่อสมทบทุนต่อเติมอาคารรวมใจ
#เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า