ข่าว / ประชาสัมพันธ์ รางวัล เกียรติยศ รอบรั้ว เขียว ขาว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร ปีการศึกษา 2565 ที่สอบวัดระดับภาษาจีนนานาชาติHSK ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ระดับ 3-4