รางวัล เกียรติยศ รอบรั้ว เขียว ขาว

โรงเรียนมุกดาหารขอแสดงความยินดีกับ

  1. นายวิชาญ วาปี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้รับรางวัล“ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับดีเยี่ยม” ด้านการบริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. นางมาริสา อินลี ครูกลุ่มงานแนะแนว ได้รับรางวัล“ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับดีเยี่ยม” ด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. นางสาวทานตะวัน สีดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ประเภทครู ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนมุกดาหาร ขอแสดงความยินดีกับ

  1. นายวิชาญ วาปี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้รับรางวัล“ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับดีเยี่ยม” ด้านการบริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. นางมาริสา อินลี ครูกลุ่มงานแนะแนว ได้รับรางวัล“ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับดีเยี่ยม” ด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. นางสาวทานตะวัน สีดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ประเภทครู ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564