จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

โรงเรียนมุกดาหารร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง)