จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหารรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี