จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ OSH และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS