จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา ศรีอ้น ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ “Asia Rugby U18 Girls Sevens 2022” ณ เมืองกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล