จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เบื้องเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ