ข่าว / ประชาสัมพันธ์ รางวัล เกียรติยศ รอบรั้ว เขียว ขาว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม และผู้วิจัยพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม และผู้วิจัยพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

  1. นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้ผ่านการคัดเลือก “คุรุชนคนคุณธรรม”
  2. นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ผ่านการคัดเลือก “คุรุชนคนคุณธรรม”
  3. นางสาวศุภานัน กลางประพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ได้ผ่านการคัดเลือก “คุรุชนคนคุณธรรม และผู้วิจัยพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านผู้บริหาร”
  4. นางบรรจบ โนนพิลา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ผ่านการคัดเลือก “คุรุชนคนคุณธรรม”
  5. นางสาวทานตะวัน สีดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือก “คุรุชนคนคุณธรรม และผู้วิจัยพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน”