ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดการเรียนการสอนซ้ำ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

ลงทะเบียนเรียนซ้ำรอบพิเศษ ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.2565
ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScraJSQFG_Y1aYdktbdqyk3dqxr2gDaBJI0Wn-7f6L3btCQIw/viewform