รางวัล เกียรติยศ รอบรั้ว เขียว ขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2564 ผลการประกวดได้เป็นตัวแทนแข่งบรรยายธรรมระดับภาค

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2564 ผลการประกวด 1. นางสาวพรประเสริฐ สุริวงค์ ได้เป็นตัวแทนแข่งบรรยายธรรมระดับภาค 2. นายชาญพิชัย จันปุ่ม ได้เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ควบคุม นางสาวจตุพร เตียตระกูล นายปิยะบุตร จิตรช่วย