ข่าว / ประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย,เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ)