ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ) ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ อันดับสำรอง รายงานตัว ครั้งที่ ๑