รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่