จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

การประกวดคลิปวิดีโอภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ “ท้องถิ่นที่ฉันภูมิใจ” 「私のステキなまち」