ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566