ข่าว / ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 สำหรับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2566