ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4 สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566