รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

โรงเรียนมุกดาหาร จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมสภานักเรียน ณ หอประชุมแก้วมุกดา