รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

โรงเรียนมุกดาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Arduino ให้กับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม