รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ดูแลความปลอดภัย ไฟไหม้สายไฟฟ้าหน้าโรงเรียน