รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรเรียนมุกดาหาร เป็นประธานประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ