รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร เป็นประธานประชุมครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6