ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศหยุดเรียน (กรณีพิเศษ) ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางเรียน และเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 24 มีนาคม 2564