หน้าแรก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาหาร กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่-น้องห้องเรียนวิทย์ศาสตร์

นายสุรพงษ์ รัตน์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนลงนามถวายพระพรชัยมลคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายสุรพงษ์ รันตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหารเป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

นางสาวทานตะวัน สีดา

วิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา-เรืดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวนันธิยา ไชยสะอาด ปีการศึกษา 2564

ผลการจัดกาเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวจตุพร เตียตระกูล

สื่อการสอนเกมออนไลน์ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...