จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

วงดนตรีแจ๋วแหว๋วแบนด์ โรงเรียนมุกดาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของภาคอีสาน