::วิธีใช้งาน::
1.ให้กรอกเลขประจำต้วนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบ
2.เลือกกิจกรรมที่เปิดสอนให้ตรงกับระดับชั้นของนักเรียน เช่น ม.1,ม.2-3
3.เลือกให้ครบทั้ง 2 วัน วันจันทร์ และ วันอังคาร
4.เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
5.ตรวจสอบรหัส ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) และเข้าเรียนตามตารางเรียน
*ปัญหาในการใช้งาน โทร.0871595284