กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
1 :: ไม้กระถาง
ครูผู้สอน : นางสาวทิพวรรณ ผ่องแผ้ว
รับเฉพาะ : ม.1 และ 2
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม2
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 21 คน

2 :: เรียนรู้ By ครูอั้ม
ครูผู้สอน : นางสาวทานตะวัน สีดา
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 132
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : นักเรียนที่ชื่นชอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 12 คน

3 :: บิงโกชวนคิด
ครูผู้สอน : นางสาวสุจิตรา นิธิเจริญ
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 15 คน

4 :: คณิตคิดเงิน
ครูผู้สอน : นางรัตนา สุคำภา
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 121
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 15 คน

5 :: ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
ครูผู้สอน : นางสาวชนนิกานต์ เกื้อทาน
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง134หรือบริเวณห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 16 คน

6 :: รูบิค
ครูผู้สอน : นางสาวอารยา ไม่โศก
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 136
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 25 คน

7 :: พิชิตโจทย์คณิตศาสตร์
ครูผู้สอน : นายเล็ก จินดามณีมาศ
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง125
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 50 คน สมัครเรียนแล้ว 35 คน

8 :: โอริกามิ
ครูผู้สอน : นางสาววันวิสา ประภาศรี
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : หน้าห้องพักครูคณิตศาสตร์
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 12 คน

9 :: Say はい! สไตล์ญี่ปุ่น
ครูผู้สอน : นางสาวฉัตรสุดา เกิดสนอง
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง436
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 40 คน สมัครเรียนแล้ว 40 คน

10 :: What do you think?
ครูผู้สอน : ครูนัฏยา ปัททุม
รับเฉพาะ : ม.2
สถานที่เรียน : ห้อง 434
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : กิจกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษ
รับ : 30 คน สมัครเรียนแล้ว 30 คน

11 :: ไกด์จีนนำเที่ยว
ครูผู้สอน : นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์ , นางสาวช่อชบา อุดคำ , นางสาวจินดาพร ดอกแก้ว
รับเฉพาะ : ม.2 และ 3
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ภาษาจีน
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 25 คน

12 :: ภาพยนตร์วิจักษ์
ครูผู้สอน : นางสาวมัลลิกา ประสานชีพ
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 518
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 30 คน สมัครเรียนแล้ว 30 คน

13 :: สวยครบวงจร
ครูผู้สอน : ชัชวาล วุฒิพรหม
รับเฉพาะ : ม.3
สถานที่เรียน : ห้อง 528
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : นักเรียนต้องมีพื้นฐานรักสวยรักงาม. สนใจเรื่องแต่งหน้า เสริมสวยเป็นชีวิตจิตใจ.
รับ : 15 คน สมัครเรียนแล้ว 12 คน

14 :: ตามติด Infruencer
ครูผู้สอน : นางสาวเสาวภา จันทพันธ์
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 516
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : ศึกษาเรียนรู้ แกะรอยความดังใน Facebook YouTube Tiktok และ Instagram
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 25 คน

15 :: เหรียญโปรยทาน
ครูผู้สอน : นางประไพพิศ อ่อนตาม
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 527
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : รับเฉพาะนักเรียนที่สนใจจริง ๆ และต้องเข้าเรียนทุกคาบ ตลอดจนทำงานให้สำเร็จทุกชิ้น
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 21 คน

16 :: เขียนตามคำบอก
ครูผู้สอน : นางนิธิวดี วงษ์ประชา
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : อาคาร 5 ห้อง 537
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 20 คน

17 :: มาเขียนไดอารี่กัน
ครูผู้สอน : นาง​อรัญ​ญา​ ค​ำ​ศิริ​
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง​ 528
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 25 คน

18 :: นักบินน้อย(จรวดขวดน้ำ)
ครูผู้สอน : ครูสมถวิล ทวีโคตร , ครูวัชราภรณ์ เมตุลา
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : อาคาร2
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : รับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 24 คน

19 :: นักสืบสายลม
ครูผู้สอน : นางสาวอาภัสสร กลางประพันธ์
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 221 อาคาร 2
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 25 คน

20 :: สนุกกับ STEM
ครูผู้สอน : นางสาวเมธาวดี ใหมคำ
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 231
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 20 คน

21 :: สืบเสาะ ICT
ครูผู้สอน : นางสาวพิไลลักษณ์ ถิ่นวัน , นางสาวธัญวรัตม์ ไร่สงวน
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 413-414
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 25 คน

22 :: ริบบิ้นหรรษา พาสุขใจ
ครูผู้สอน : นางพยอม แสงจันทร์
รับเฉพาะ : ม.2
สถานที่เรียน : ห้อง 533
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 15 คน สมัครเรียนแล้ว 15 คน

23 :: สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ครูผู้สอน : นางสาวจตุพร เตียตระกูล,นางสาวนริศรา แสนสุข
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 531-532
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 25 คน

24 :: เซปักตะกร้อ
ครูผู้สอน : นายพิภพ สีสม
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อศาลารวมใจ
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 30 คน สมัครเรียนแล้ว 30 คน

25 :: บาสเกตบอล
ครูผู้สอน : นายมนัสนันท์ ปัญญาตรัยรัตน์
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ศาลารวมใจ
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 30 คน สมัครเรียนแล้ว 30 คน

26 :: สิ่งที่ชอบ ประกอบเป็นอาชีพ
ครูผู้สอน : นางประภาพรรณ พั่วแพง
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้องสมุดโรงเรียนมุกดาหาร
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 30 คน สมัครเรียนแล้ว 30 คน

27 :: คนรักหนาม (แคคตัส)
ครูผู้สอน : นางณัชชาภัทร ศรีลาศักดิ์
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : รักธรรมชาติ ชอบปลูกต้นไม้
รับ : 20 คน สมัครเรียนแล้ว 20 คน

28 :: สร้างสมาธิกับ Cross-stitch
ครูผู้สอน : นางสาววลีรัตน์ คนหาญ
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : หน้าห้องแนะแนว
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 20 คน สมัครเรียนแล้ว 20 คน

29 :: งานกระดาษสร้างสรรค์​
ครูผู้สอน : นางสาว​มุกดา​ ทวี​โคตร​
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 20 คน สมัครเรียนแล้ว 20 คน

30 :: เรียนรู้สำนวนไทย
ครูผู้สอน : นางสาวคีรีบูรณ์ สีทา
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 518
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 20 คน สมัครเรียนแล้ว 16 คน

31 :: TO BE NUMBER ONE Evaluation Dance
ครูผู้สอน : นางกลิ่นจันทร์ รามางกูร นางสาวสุขุมมาลย์ แสงกล้า
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 50 คน สมัครเรียนแล้ว 50 คน

32 :: English for Entertainment
ครูผู้สอน : นางธนัญชนก ปัททุม
รับเฉพาะ : ม.3
สถานที่เรียน : ห้อง 435
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 25 คน

33 :: อย.น้อย
ครูผู้สอน : นางสาวอิสริยาภรณ์ ดำรงชาติสกุล
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้องสุขศึกษา
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 30 คน สมัครเรียนแล้ว 30 คน

34 :: TO BE NUMBER ONE Evaluation Dance
ครูผู้สอน : นางกลิ่นจันทร์ รามางกูร นางสาวสุขุมมาลย์ แสงกล้า
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 50 คน สมัครเรียนแล้ว 50 คน

35 :: เรื่องเล่าผ่านจอ
ครูผู้สอน : นายรัตนพล ดลอารมณ์
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 538
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 20 คน สมัครเรียนแล้ว 20 คน

36 :: นาฏศิลป์พื้นเมือง
ครูผู้สอน : นางสาววริษา ไขขุนทด
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม : -
รับ : 40 คน สมัครเรียนแล้ว 19 คน

37 :: อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
ครูผู้สอน : นางทิพย์จิรา ภูสีเงิน
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 30 คน สมัครเรียนแล้ว 25 คน

38 :: Flower Ball
ครูผู้สอน : นางรัชนี ประวะกุล
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 133
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 17 คน

39 :: ถักทอตุงอีสาน
ครูผู้สอน : นางสาวสุปาณี เรียงรัตน์
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 513
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 8 คน

40 :: ดอกไม้จากเศษผ้า
ครูผู้สอน : นางสาวปรียานุช จวงจันทร์
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 514
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 13 คน

41 :: หมากฮอส
ครูผู้สอน : นางสาวพัชรีพร ส่องแก้ว
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 535
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 15 คน

42 :: งานประดิษฐ์
ครูผู้สอน : นางชบา ศรีวิชัย
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 513
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 2 คน

43 :: รอยธรรม
ครูผู้สอน : นางสาวภัทรพร สุริยาชัยวัฒน์
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 537
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 2 คน

44 :: ย้อนอดีต มองปัจจุบัน วาดฝันอนาคต
ครูผู้สอน : นายสิทธิธรรม ผิวทอง
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 523
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 0 คน

45 :: สิ่งดีๆ มีมาบอก
ครูผู้สอน : นางสุวรรณนา รัตนศรี
รับเฉพาะ : ม.3
สถานที่เรียน : ห้อง 522
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 0 คน

46 :: ดนตรีกับชีวิต
ครูผู้สอน : นายปรีดี ศรีประเสริฐ
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 30 คน สมัครเรียนแล้ว 15 คน

47 :: ปักครอสติส
ครูผู้สอน : นางสาวสนธยา คนหาญ และ นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 426
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 0 คน

48 :: คลิปสร้างสรรค์
ครูผู้สอน : นายอุดมทรัพย์ สายสา
รับเฉพาะ : ม.1 ถึง 3
สถานที่เรียน : ห้อง 411
คาบเรียน : วันจันทร์ คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 0 คน

49 :: กินดีอยู่ดี
ครูผู้สอน : นางสนธยา คนหาญ และ นางรพีพรรณ สิริจันทพันธ์ุ
รับเฉพาะ : ่ห้อง 426
สถานที่เรียน : ห้อง 426
คาบเรียน : วันอังคาร คาบ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รับ : 25 คน สมัครเรียนแล้ว 0 คน